Disclaimer van Blij Konijn

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op de website voorkomende informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid voor enige doelstelling, situatie of toepassing.

Er kan geen beroep worden gedaan op, om welke reden dan ook, op de website voorkomende informatie.

Blij Konijn is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op de website voorkomende informatie.